Statut för NOBLE NADIRS Vandringspris i Viltspår

 

Historia

Intresset för att göra något annat med sin hund än bara utställning fanns hos några i klubben. Det i kombination med att Peter Green var aktiv jägare och började träna eftersök med sin Noble Nadirs Kovo, resulterade i att Viltspårspokalen drog i gång i Västsverige och anordnades för första gången 2010. Samma år instiftades ett vandringspris av Noble Nadirs kenneln efter att de fått Sveriges första (Noble Nadirs Kovo), Sveriges andra (Noble Nadirs Kerchak) och även Sveriges tredje (Noble Nadirs Herkules) viltspårschampions av rasen Phalène under 2009.

Krav

Berättigade att tävla om Noble Nadirs vandringspris i Viltspår är hundar som registrerats som Phalène i SKKs register och i övrigt uppfyller gällande SKKs tävlingsregler för Viltspår det aktuella året. Samt att föraren av ekipaget den aktuella dagen och hundens ägare (om ej samma person) är medlem av Phalènesällskapet då inteckningen erhålls.

Priset delas ut till det phalèneekipage som uppfyller kraven enligt ovan, och som står som segrare eller bäst placerad phalène bland startande i öppenklass vid det aktuella årets viltspårspokal som anordnats av phalènesällskapet.

Föraren (den aktuella dagen) som vinner inteckning i priser är skyldig att själv bekosta gravering av tennpokal (enligt tidigare utseende). Denne är också ansvarig för att se till att boken uppdateras med fakta och bilder (enligt tidigare utseende). Denne är också ansvarig att se till att phalènesällskapets hemsidan får information för att kunna uppdateras med samma information och bilder som boken.

Det är föraren av ekipaget den aktuella dagen som har skyldigheterna och där med också tar hand om priset under näst kommande år.

 

Föregående års segrare är skyldig att se till att vandringspriset finns att dela ut på Viltspårspokalens tävlingsdag, då med komplett ifylld bok och pokal graverad.

Innehavaren av pokalen är också skyldig att ta med vandringspriset till årsmötet och visa upp det så att andra som inte viltspårat kan få se det, och därmed inspireras. Det gäller dock endast så länge priset vandrar, till och med årsmötet 2030.

 

Vandringspriset

Vandringspriset består av en 40 cm hög tennpokal och en bok. I boken återfinns det här dokument samt bilder på varje års vinnare men också fakta om ekipagen och en liten berättelse av föraren från viltspårspokalen det aktuella året.

 

Fakta som ska graveras på pokalen:

* Årtal

* Hundens stamtavlenamn med eventuella titlar

 

Fakta som ska in i boken:

Sida 1 (jämt nummer, vänsteruppslag):

* Tävlingens datum (dag-månad-år)

* Hundens stamtavlenamn med eventuella titlar

* Hundens ägare

* Berättelse och resultat från dagen av föraren som ska undertecknas av denne

Sida 2 (ojämt nummer, högeruppslag):

* Tävlingens datum (dag-månad-år)

* Hundens stamtavlenamn med eventuella titlar

* Ekipaget förare den dagen då inteckningen erhölls.

* Foto eller foton.

Priset kommer att vandra i klubben i totalt 20 års tid, med start 2010 och sista året blir 2029. Vandringspriset kommer då att tillfalla den förare som har flest inteckningar i priset. Föraren behöver ej ha varit ägare till hund eller