Medlemsinfo 2023-2024

 Medlemsinformation

SKK sköter medlemskapen  

 

 Medlemsvgifter för 2023-2024         

 

 

 Frågor

Om du har frågor om medlemskap ber vi dig kontakta SKK:s medlemsavdelning.
Telefon 08-795 33 44
E-post medlem@skk.se

 

 Medlemskapet berättigar dig till:

  • 4 nummer av Phalènia
  • att anmäla till PhS inoff-vårshow
  • att anmäla till PhS Nat-utställning
  • att anmäla till SDHK utställningar 
  • att få valpförmedling (uppfödare)
  • att få rasdatainformation (uppfödare)
  • att få länkning till hemsida (uppfödare)