Medlemsinformation

Klubbens adress:
PhalèneSällskapet
Marita Thorén
E-post: sekreterare@phalenesallskapet.se
             Medlemskap per kalenderår
            Medlemsvgifter för 2022
 • Fullbetalande medlem: 250 kronor
 • Familjemedlem: 75 kronor
 • Ungdomsmedlem: 110 kronor ( t.o.m. 20 år)
 • Gåvomedlem (valpköpare): 100 kronor
 • Medlem som ej är bosatt i Sverige: 350 SEK
 • betalas in på IBAN SE3180000802180040243552
 • ADRESS SWEDSESS
 • Gåvomedlem som ej är bosatt i Sverige: 150 SEK
 • Klubbens Bankgiro 421-2783 
 • Klubbens Swishnummer 123 646 19 09
Medlemskapet berättigar dig till:
 • 4 nummer av Phalènia
 • att anmäla till Phs inoff-vårshow
 • att anmäla till Phs off-utställning
 • att anmäla till SDHK utställningar 
 • att få valpförmedling (uppfödare)
 • att få rasdatainformation (uppfödare)
 • att få länkning till hemsida (uppfödare)
 

 

Ansök om medlemskap i PhalèneSällskapet