Lydnad 2022

 

TOPPLISTA

Lydnad 2022

 

Info från PhalèneSällskapet  

Då de rådande omständigheterna gällande Covid-19 pandemin har och kommer att begränsa möjligheterna till tävlings- och utställningsverksamhet under 2020 har  styrelsen på  styrelsemötet den 2020-05-13 beslutat att det inte kommer att sammanställas några topplistor för 2020.

Topplistorna återkommer med största sannolikhet 2021.  

Ta väl hand om er och era hundar.   

Per-Inge  

Ordf.

 

Poängberäkning

Man tar uppnådd poäng och multiplicerar den med en koefficient och sedan delar den med maxpoängen
 
Startklass uppnådd poäng x 1,00 / 200
Lydnadsklass 1 uppnådd poäng x 1,04 / 200
Lydnadsklass 2 uppnådd poäng x 1,08 / 200
Lydnadsklass 3 uppnådd poäng x 1,12 / 320
 
Att man ökar på det man multiplicerar med är på grund av att dom högre klasserna har svårare moment och har svårare att få höga snittpoäng och att man premieras lite då man kör i dom högre klasserna.
T.ex. Lydnadsklass 1 175,5 X 1,04/ 200 =0,9126
Lydnadsklass 2 175,5x 1,08 / 200 =0,9477
Minst 1 och max 5 resultat från svenska officiellta tävlingar räknas, resultaten ska vara inskickade senast 31/12-2021 för att få räknas.
 
Har du varit ute och tävlat officiellt i år?

Skicka in resultaten till 

Linda Nilsson
Örebro
Epost:
suppleant1@phalenesallskapet.se 

 

 

  Hund Förare Poäng Tävlar i