BPH 2023

Bidrag för deltagande i BPH 

Bidrag från PhaleneSällskapet 250 kr och 200 kr från SDHK

Vad är BPH (Beteende och Personlighets-beskrivning Hund)? 
Läs mer! 

Sedan maj 2012 finns det möjlighet att mentalbeskriva sin hund. Testet heter Beteende-och personlighets-beskrivning hund, förkortat BPH. Testet är officiellt i Svenska Kennelklubben. Syftet är att få en bild av hur hundar reagerar och hanterar olika situationer. När det finns 200 testade hundar, i en ras, görs en sammanställning/analys för rasen.

Svenska Dvärghundsklubben (SDHK) vill hjälpa till att öka intresset för att göra testet på Specialklubbens raser. Därför har SDHK beslutat att lämna bidrag till startavgiften för startande hundar, där ägaren är medlem i rasklubb tillhörande SDHK. Det är rasklubbarna som ansvarar för att söka bidraget hos SDHK och det görs av rasklubbarna två gånger per år den 1 juni och senast den 1 november. Bidraget kan sökas retroaktivt för starter från den 1 januari 2021. Bidraget betalas ut en gång per hund och det även om provet startats men av någon anledning avbrutits.

Bidraget är på 250kr / hund, för att ansöka om ersättning maila till Birgitta Bernhed noblenadirs@hotmail.com  
Observera att det betalas ut i slutet av året. Alla som startat med sin hund i BPH under år 2021 samt är medlemmar i Phalènesällskapet har rätt att ansöka. 

13819820_10154385339719772_1491099868_n