Medlemsinformation
 
2021
 
När Du blir medlem i PhalèneSällskapet 2021 så får Du denna Almanacka från klubben. Den skickas ut när avgiften kommit klubben tillhanda. Bankgiro 421-2783  PhS anmälan görs på sidan "Medlemsinfo" OBS inget inbetalningskort skickas ut.

Klubbens adress:
PhalèneSällskapet
Marita Thorén
E-post: sekreterare@phalenesallskapet.se
             Medlemskap per kalenderår
            Medlemsvgifter för 2021
 • Fullbetalande medlem: 250 kronor
 • Familjemedlem: 75 kronor
 • Ungdomsmedlem: 110 kronor ( t.o.m. 20 år)
 • Gåvomedlem (valpköpare): 100 kronor
 • Medlem som ej är bosatt i Sverige: 350 SEK
 • betalas in på IBAN SE3180000802180040243552
 • ADRESS SWEDSESS
 • Gåvomedlem som ej är bosatt i Sverige: 150 SEK
 • Klubbens Bankgiro 421-2783 
Medlemskapet berättigar dig till:
 • 4 nummer av Phalènia
 • att anmäla till Phs inoff-vårshow
 • att anmäla till Phs off-utställning
 • att anmäla till SDHK utställningar 
 • att få valpförmedling (uppfödare)
 • att få rasdatainformation (uppfödare)
 • att få länkning till hemsida (uppfödare)
 

 

Ansök om medlemskap i PhalèneSällskapet