jubileum

PHALÈNESÄLLSKAPETS KLUBBSHOW

INBJUDAN 

Nationell utställning i Märsta, Stockholm 

Lördag den 26 augusti 2017

Domare Åke Cronander

 

Sista anmälningsdag/betaldag 31 juli 2017

 

Inbetalas till Bankgiro 421-2783, märk inbet ”Minigruppen Märsta” 

Anmälan görs på sidan:

 

www.phalenesallskapet.se/internetanmälan

 

eller på anmälningsblankett som finns på SDHKs hemsida 

Anmälan skickas till

 Karin Johansson, Gnallen Vegas Hage, 640 24 Sköldinge

Har Du frågor ring 0157-50037

Eller mail phalenia@phalenesallskapet.se

Glöm inte att uppge regnummer namn, klass och till vilken utställning 

Ansvariga för utställningen är 

Pekingese Logen och Svenska Russkiy Toy Club 

 

Anmälningsavgifter  

Valpklass (4-6 mån), (6-9 mån) 180 kr

Juniorklass (9-18 mån), Unghundsklass (15-24 mån), Öppenklass (> 15 mån)

och Championklass (>15 mån) 370 kr Veteranklass (> 8 år) 230 kr

 

Medlemskap i resp rasklubb krävs!

 

Hjärtligt Välkomna!

PhalèneSällskapet – Japanese Chin Societeten – Pekingese Logen –

Svenska King Charles Spaniel Club - Malteser Ringen –

 Coton de Tulèar Club- Svenska Russkiy Toy Club och

Svenska  Prazský Krysarik club i samarrangemang