Årsmöte den 2019-02-09 

Klockan 13.00, telefonmöte

på följande platser

Kramfors (Katrin 070-658 0812)
Sköldinge (Karin 073-752 5532)
Färjestaden (Chrillan 073-811 1429)
Sollebrunn (Birgitta 070-429 4334
Kävlinge (Mia 0709-770303)
 

Nyval/Omval

Ordförande 2 år
Ledamot 2 år
Ledamot 2 år
Ledamot 1 år kvar
Ledamot 1 år kvar
Suppleant 2 år
Suppleant 2 år
Suppleant 1 år kvar
 
Revisor 1 år
Revisorssuppleant 1 år
 
Valberedninge
Sammankallande
Nyval 1 år
Ledamot 2 år
 
Motioner
 
ska vara sekreteranen tillhanda SENAST 18 januari 2019
skickas till 
 
Anki Lindgren
Västomsundet 47
937 91 Burträsk
 
Valberedningen:
Anna-Carin Falk (sammankallande)
Anneli Sjöland- Einarsson
Birgitta Sätterlund